Telefon: 9837 1533 | Døgnvagt: 9837 3238

Lys over bøgerne på Terndrup Bibliotek

Bedre lys, behovsstyring og energibesparelser – Det er resultatet af et samarbejde mellem Rebild Kommune, SG Armaturen A/S og Michael Wulff A/S, hvor belysningen på Terndrup Bibliotek blev udskiftet i forbindelse med en renovering af biblioteket.

I foråret 2018 stod Terndrup Bibliotek over for en renovering, som blandt andet omfattede ny belysning i såvel bibliotekslokalet som lager, toiletter og personalekantinen, idet den eksisterende belysning ikke længere levede op til de gældende krav for bibliotekslokaler.

På daværende tidspunkt samarbejdede bibliotekets ejer, Rebild Kommune, med Michael Wulff A/S og SG Armaturen A/S i et projekt omkring optimering af belysningen på Skørping Ældrecenter, og bygningskonstruktør Uffe Saxberg så en mulighed for at udnytte det eksisterende samarbejde i renoveringen af biblioteket.

”Vi havde allerede et godt setup omkring lysprojektet på Skørping Ældrecenter, hvor SG Armaturen leverede armaturer og styring, og Michael Wulff A/S stod for installationen af belysningen. Derfor inviterede jeg de to virksomheder med til Terndrup Bibliotek til en gennemgang af vores løsningsforslag til projektet,” fortæller han.

imageItem.Name imageItem.Name imageItem.Name

Behageligt lys og besparelse på elregningen

Efter en fælles gennemgang af biblioteket og løsningsforslaget lavede Peter Andersen, Key Account Manager fra SG Armaturen, en beregning på lysbehovet samt plan for type og placering af lyskilder. Den afsluttende installation blev udført af medarbejdere fra Michael Wulff A/S.

”Resultatet er en løsning med LED-armaturer med behovsstyring, så lyset tilpasser sig til, om der er personer i lokalerne eller ej. Når lokalet forlades, tones lyset ned til 10%, såkaldt tryghedsbelysning, så for eksempel rengøringspersonale kan orientere sig, når de skal ind i et lokale,” forklarer Peter Andersen.

Den nye belysning møder stor tilfredshed fra alle parter: Medarbejderne er positive og giver udtryk for, at det er lettere at finde rundt og læse bogtitlerne på hylderne, og borgerne giver udtryk for, at lokalerne er mere behagelige at opholde sig i. Lyset er skiftet fra et gulligt lys til en mere blå/hvid tone, så det er lettere at orientere sig, og kommunens nyeste målinger viser, at lokalerne nu lever op til de krav, der er til bibliotekslokaler.

Også hos Rebild Kommune er man godt tilfreds med såvel resultatet som processen omkring opgaven:

”Vi har haft et konstruktivt samarbejde fra start til slut uden nævneværdige problemer, ligesom ved vores samarbejde på Skørping Ældrecenter omkring døgnrytmebelysning,” siger Uffe Saxberg.

Andre referencer

Belysning til butik

"Vi har hele vejen igennem oplevet, at Michael Wulff A/S har været reelle i deres vurdering af vores behov og i deres tilbud og dygtige i deres arbejde.”
Læs hele casen her >

Belysning til bedre arbejdsmiljø

Skørping ældrecenter. ”Målet med den nye belysning i bygningen var dels at opnå en energibesparelse og dels – og vigtigst i denne sag – at højne komfortbelysningen for beboerne og plejepersonalet på ældrecenteret.”
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Det er forløbet rigtig godt; Michael Wulff A/S har overholdt alle aftaler til fulde – og så er de rigtigt fair med prisen.”
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Vi kan se det meget på elregningen allerede nu! Det er et år siden, vi skiftede til LED, og vi har sparet 1/3 på strøm."
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Troværdighed handler om overholdelse og gennemførelse af aftaler – og det er vi sikre på at opleve hos Michael Wulff.”
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Det er en rigtig stor fordel, at vi har faste elektrikere tilknyttet, som kender vores systemer og hurtigt kan hjælpe, hvis ting skal tilrettes."
Læs hele casen her >

Offentlige bygninger

"Vi er vældigt tilfredse! Med den nye belysning virker det nærmest som at have dagslys hele dagen. Samtidig er lamperne designet pænt."
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

Michael Wulff A/S har udviklet styringssystemer til en række af Micodans skræddersyede containere.
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Jeg havde et stærkt ønske om, at alt skulle fungere optimalt, og Michael Wulff A/S har virkelig leveret en skræddersyet løsning, der fungerer!"
Læs hele casen her >

Privat | Bolig

Solcelleanlæg sparer el
"Samarbejdet med Michael Wulff har sparet os for en masse. Det er en rigtig stor hjælp, at vi hele tiden kan trække på Michaels viden."
Læs hele casen her >

Landbrug

En energioptimering, der betaler sig
"Ikke alle elektrikere kan servicere landbrug, og vi er glade for at have nogen, der nøjagtig ved, hvad de går efter."
Læs hele casen her >

Butik | Detail

"Vi fik en løsning, hvor vi reducerede antallet af lys til det halve – men fik dobbelt så meget lys og langt bedre belysning."
Læs hele casen her >

Privat | Bolig

Alle tidsplaner blev overholdt
"Det bedste ved samarbejdet var, at den meget kompetente elektriker, der havde ansvaret for projektet, altid havde helt styr på arbejdet."
Læs hele casen her >

Privat | Bolig

Vi har fået den bedste løsning, der dækker vores behov
"Vi valgte Michael Wulff A/S, da vi kender firmaet og ved, at de leverer god service og god kvalitet, og kommunikationen glider meget let."
Læs hele casen her >

Offentlige bygninger

"De rykker hurtigt ud, når vi ringer – man har nærmest en fornemmelse af, at de allerede står klar, når vi pludselig står uden strøm.”
Læs hele casen her >