Telefon: 9837 1533 | Døgnvagt: 9837 3238

Nyt lys over Skørping Ældrecenter

På Skørping Ældrecenter har beboere og medarbejdere fået bedre og mere behageligt lys døgnet rundt med LED-døgnrytmebelysning leveret af Michael Wulff A/S i samarbejde med SG Armaturen A/S.

Belysningen på et ældrecenter har stor betydning for beboernes og medarbejdernes velbefindende. Traditionel belysning kan især om natten virke skarp og ubehagelig, hvis medarbejderne eksempelvis skal vække beboere for at give medicin eller hjælpe dem på toilettet, og det kan derfor være svært for de ældre at falde til ro igen efterfølgende.

Uffe Saxberg, bygningskonstruktør hos Rebild Kommune, stod i 2017 over for den udfordring at optimere belysningen i fællesarealerne – fx gange, køkkener og opholdsstuer – på Skørping Ældrecenter. Der er i de seneste år kommet en hel del nye muligheder for styring af belysning, og da opgaven med belysningen på ældrecenteret skulle i udbud, var det derfor med fokus på, at belysningen skulle være 1) LED-baseret og energibesparende, og 2) med døgnrytmestyring, hvor belysningen imiterer, hvordan dagslyset ændrer sig i døgnets og årets løb.

Opgaven blev udbudt ved indhentning af tre underhåndsbud, og udbudsmaterialet blev til i samarbejde med rådgivende ingeniører Frandsen & Søndergaard og SG Armaturen A/S.

imageItem.Name imageItem.Name imageItem.Name

Lysstyring giver bedre døgnrytme

Michael Wulff A/S vandt udbuddet, og opgaven blev sat i gang i et samarbejde mellem Michael Wulff A/S som installatør og SG Armaturen A/S som leverandør af armaturer og protokoller for den døgnrytmebaserede styring af LED-belysningen.

”Målet med den nye belysning i bygningen var dels at opnå en energibesparelse og dels – og vigtigst i denne sag – at højne komfortbelysningen for beboerne og plejepersonalet på ældrecenteret,” forklarer Key Account Manager hos SG Armaturen A/S, Peter Andersen.

”Derfor valgte vi at anvende programmérbare LED-armaturer, der kan matche lyset udenfor på et givent tidspunkt på døgnet og på året. Det starter med en rød farvetone om morgenen, som minder om solopgangen, og skifter til høj intensitet omkring kl. 12 middag med en hvid/blå farve. Netop denne type lys er meget vigtig for vores døgnrytme, da den giver et energiboost midt på dagen, som gør, at man sover bedre om natten. Hen mod aften sænkes intensiteten så igen, så den hjælper kroppen til at blive klar til at gå til ro,” forklarer han.

Konkret fungerer styring ved, at SG Belysning har defineret en række scenarier – fx morgenlys, middagslys om sommeren, eftermiddagslys om vinteren o. lign. – som belysningen tilpasser sig efter, så beboerne i højst mulig grad kan få en normal døgnrytme, også selv om de befinder sig inden døre i kunstig belysning hele dagen.

imageItem.Name

Potentiale for udrulning i hele kommunen

De gamle armaturer blev skiftet i december 2017-januar 2018, hvorefter døgnrytmestyringen blev koblet på og efterfølgende justeret efter feedback fra personalet. Hos såvel Rebild Kommune som Skørping Ældrecenter er man tilfredse med såvel projektforløbet som resultatet:

”Vi har primært fået positiv feedback. Personalet er glade for det og har givet udtryk for, at det er en dejlig belysning at opholde sig og arbejde i. Det har været et konstruktivt samarbejde fra start til slut uden nævneværdige problemer,” siger Uffe Saxberg.

Den nye belysning er stadig så ny, at den endelige energibesparelse ikke er helt kortlagt endnu, men resultaterne for såvel beboeres og medarbejderes velbefindende som bygningens energiforbrug tyder så godt, at man nu ser på muligheden for at rulle samme type belysning ud på de øvrige ældrecentre i kommunen.

”Vi er i kommunen lige nu i en proces, hvor vi ser på optimering af de andre ældrecentres belysning. Økonomien omkring det skulle gerne falde på plads næste år, og efter at have set resultatet på Skørping Ældrecenter, håber vi på at kunne udsende et samlet udbud, hvor vi opgraderer alle kommunens ældrecentre med denne type døgnrytmebelysning,” afslutter Uffe Saxberg.

 

Andre referencer

Belysning til butik

"Vi har hele vejen igennem oplevet, at Michael Wulff A/S har været reelle i deres vurdering af vores behov og i deres tilbud og dygtige i deres arbejde.”
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Det er forløbet rigtig godt; Michael Wulff A/S har overholdt alle aftaler til fulde – og så er de rigtigt fair med prisen.”
Læs hele casen her >

Belysning til bedre arbejdsmiljø

Terndrup Bibliotek. Den nye belysning møder stor tilfredshed fra alle parter: Medarbejderne er positive og giver udtryk for, at det er lettere at finde rundt og læse bogtitlerne på hylderne, og borgerne giver udtryk for, at lokalerne er mere behagelige at opholde sig i.
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Vi kan se det meget på elregningen allerede nu! Det er et år siden, vi skiftede til LED, og vi har sparet 1/3 på strøm."
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Troværdighed handler om overholdelse og gennemførelse af aftaler – og det er vi sikre på at opleve hos Michael Wulff.”
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Det er en rigtig stor fordel, at vi har faste elektrikere tilknyttet, som kender vores systemer og hurtigt kan hjælpe, hvis ting skal tilrettes."
Læs hele casen her >

Offentlige bygninger

"Vi er vældigt tilfredse! Med den nye belysning virker det nærmest som at have dagslys hele dagen. Samtidig er lamperne designet pænt."
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

Michael Wulff A/S har udviklet styringssystemer til en række af Micodans skræddersyede containere.
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Jeg havde et stærkt ønske om, at alt skulle fungere optimalt, og Michael Wulff A/S har virkelig leveret en skræddersyet løsning, der fungerer!"
Læs hele casen her >

Privat | Bolig

Solcelleanlæg sparer el
"Samarbejdet med Michael Wulff har sparet os for en masse. Det er en rigtig stor hjælp, at vi hele tiden kan trække på Michaels viden."
Læs hele casen her >

Landbrug

En energioptimering, der betaler sig
"Ikke alle elektrikere kan servicere landbrug, og vi er glade for at have nogen, der nøjagtig ved, hvad de går efter."
Læs hele casen her >

Butik | Detail

"Vi fik en løsning, hvor vi reducerede antallet af lys til det halve – men fik dobbelt så meget lys og langt bedre belysning."
Læs hele casen her >

Privat | Bolig

Alle tidsplaner blev overholdt
"Det bedste ved samarbejdet var, at den meget kompetente elektriker, der havde ansvaret for projektet, altid havde helt styr på arbejdet."
Læs hele casen her >

Privat | Bolig

Vi har fået den bedste løsning, der dækker vores behov
"Vi valgte Michael Wulff A/S, da vi kender firmaet og ved, at de leverer god service og god kvalitet, og kommunikationen glider meget let."
Læs hele casen her >

Offentlige bygninger

"De rykker hurtigt ud, når vi ringer – man har nærmest en fornemmelse af, at de allerede står klar, når vi pludselig står uden strøm.”
Læs hele casen her >