Telefon: 9837 1533 | Døgnvagt: 9837 3238

Skræddersyet og brugervenligt styringssystem

Rebild Vandværk har fået styr på vandet med et skræddersyet og brugervenligt styringssystem fra Michael Wulff A/S. Systemet sikrer, at forbrugerne altid har vand i hanerne - og skulle der opstå fejl, giver det selv besked via e-mail og sms.
imageItem.Name

"Rebild Vandværk havde gamle pumper og et gammeldags styringsanlæg, som ofte satte ud, og det duer jo ikke, at en aftager som eksempelvis Comwell Rebild Bakker ikke har vand i hanerne, når flere hundrede gæster skal have deres morgenbrus.

Jeg havde derfor et stærkt ønske om, at alt skulle fungere optimalt, og Michael Wulff A/S har virkelig leveret en skræddersyet løsning, der fungerer!" siger Lars Bøgeskov Hyttel, miljøingeniør hos PlanEnergi, der selv har været med til at designe den nye styringsløsning ud fra de behov, Rebild Vandværk har.

imageItem.Name

Let at bruge - og lavere elforbrug

Med det nye system bruger værket nu mindre strøm, og det er blevet langt mere funktionelt og lettere at bruge.

"Den gamle styring var som at se ind i et cockpit. Et virvar af knapper og blinkende pærer, som ingen rigtigt vidste, hvad betød, og hvordan skulle håndteres. Hver gang der var noget galt, skulle vi derfor tilkalde folk både om natten og i weekenden, og det koster," siger Lars Bøgeskov Hyttel, der dog fortsat er tilmeldt Michael Wulffs døgnvagtordning.

 

imageItem.Name

Penge at spare på forbedret drift

Selv om man har investeret i nye løsninger, tjener de sig ind via besparelserne. Det kommer forbrugerne til gode, fordi de vil opleve, at vandretningerne ikke bliver større de kommende år.

Styringen, som fjernovervåges af Michael Wulff A/S, meddeler hele tiden, hvor meget vand der er i tankene, om trykket er i orden osv. Opstår der uregelmæssigheder, sendes der omgående e-mails og sms'er med besked om, at der er fejl, og hvor fejlen er. Døgnvagten hos Michael Wulff A/S rykker prompte ud og reparerer fejlen.

De daglige informationer, som systemet leverer, bruges desuden til løbende at optimere vandværkets drift yderligere.

imageItem.Name

Klar til fremtiden

Med det nye system er Rebild Vandværk også blevet fremtidssikret: når det bliver muligt for forbrugerne at få billig strøm om natten, kan vandværkets pumper også indstilles til at fylde tankene op i nattens løb, når strømmen er billigst.

Andre referencer

Belysning til butik

"Vi har hele vejen igennem oplevet, at Michael Wulff A/S har været reelle i deres vurdering af vores behov og i deres tilbud og dygtige i deres arbejde.”
Læs hele casen her >

Belysning til bedre arbejdsmiljø

Skørping ældrecenter. ”Målet med den nye belysning i bygningen var dels at opnå en energibesparelse og dels – og vigtigst i denne sag – at højne komfortbelysningen for beboerne og plejepersonalet på ældrecenteret.”
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Det er forløbet rigtig godt; Michael Wulff A/S har overholdt alle aftaler til fulde – og så er de rigtigt fair med prisen.”
Læs hele casen her >

Belysning til bedre arbejdsmiljø

Terndrup Bibliotek. Den nye belysning møder stor tilfredshed fra alle parter: Medarbejderne er positive og giver udtryk for, at det er lettere at finde rundt og læse bogtitlerne på hylderne, og borgerne giver udtryk for, at lokalerne er mere behagelige at opholde sig i.
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Vi kan se det meget på elregningen allerede nu! Det er et år siden, vi skiftede til LED, og vi har sparet 1/3 på strøm."
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Troværdighed handler om overholdelse og gennemførelse af aftaler – og det er vi sikre på at opleve hos Michael Wulff.”
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

"Det er en rigtig stor fordel, at vi har faste elektrikere tilknyttet, som kender vores systemer og hurtigt kan hjælpe, hvis ting skal tilrettes."
Læs hele casen her >

Offentlige bygninger

"Vi er vældigt tilfredse! Med den nye belysning virker det nærmest som at have dagslys hele dagen. Samtidig er lamperne designet pænt."
Læs hele casen her >

Produktion | Industri

Michael Wulff A/S har udviklet styringssystemer til en række af Micodans skræddersyede containere.
Læs hele casen her >

Privat | Bolig

Solcelleanlæg sparer el
"Samarbejdet med Michael Wulff har sparet os for en masse. Det er en rigtig stor hjælp, at vi hele tiden kan trække på Michaels viden."
Læs hele casen her >

Landbrug

En energioptimering, der betaler sig
"Ikke alle elektrikere kan servicere landbrug, og vi er glade for at have nogen, der nøjagtig ved, hvad de går efter."
Læs hele casen her >

Butik | Detail

"Vi fik en løsning, hvor vi reducerede antallet af lys til det halve – men fik dobbelt så meget lys og langt bedre belysning."
Læs hele casen her >

Privat | Bolig

Alle tidsplaner blev overholdt
"Det bedste ved samarbejdet var, at den meget kompetente elektriker, der havde ansvaret for projektet, altid havde helt styr på arbejdet."
Læs hele casen her >

Privat | Bolig

Vi har fået den bedste løsning, der dækker vores behov
"Vi valgte Michael Wulff A/S, da vi kender firmaet og ved, at de leverer god service og god kvalitet, og kommunikationen glider meget let."
Læs hele casen her >

Offentlige bygninger

"De rykker hurtigt ud, når vi ringer – man har nærmest en fornemmelse af, at de allerede står klar, når vi pludselig står uden strøm.”
Læs hele casen her >